Kategoria: Ceci n’est pas de futur

DZIEŃ 3 / DAY 3: CECI N’EST PAS LE FUTUR / RELACJA

Może dzisiejsza publiczność odczuwała lęk przed niepewną przyszłością, niestabilną sytuacją polityczną na świecie i cisza była ich najgłośniejszą manifestacją troski?

Perhaps today’s audience was beginning to fear their uncertain future and the unstable political situation in the world, and silence was the strongest manifestation of their concern.

DZIEŃ 3 / DAY 3: CECI N’EST PAS LE FUTUR / ZAPOWIEDŹ

Okres ekonomicznego boomu, objawiający się zazwyczaj pod koniec stulecia,często wyzwala załamanie, które skutkuje reorientacją kultury.

A period of boom, mostly manifesting itself towards the end of the century, will generally trigger a period of depression, which results in a reorientation on one’s own culture.