Kategoria: Ceci n’est pas de l’amour

DZIEŃ 5 / DAY 5: CECI N’EST PAS DE L’AMOUR / ZAPOWIEDŹ

Upowszechnieniu ulega także świadomość tego, że dotyk może uruchamiać wrażenia seksualne lub być w ten sposób odbierany przez świat zewnętrzny.

There is an increased consciousness that touching can also activate sexual feelings in them, or be perceived as such by the outside world.