Kategoria: Ceci n’est pas notre peur

DZIEŃ 8/ DAY 8: CECI N’EST PAS NOTRE PEUR / ZAPOWIEDŹ

Od 2001 r. potrzeba przynależności do znanych struktur prowadzi do wzrostu ortodoksji wśród wierzących oraz strachu przed obcymi religiami.

Since 2001, the need for a familiar structure, leads to an increase in orthodox believers as well as fear of foreign religions.