Kategoria: Ceci n’est pas une mère

DZIEŃ 2/ DAY 2: CECI N’EST PAS UNE MÉRE / RELACJA

„Lubię jak ktoś w ten sposób wbija kij w mrowisko. Współczesny model macierzyństwa to jeden z tych tematów, który trzeba rozżarzyć; wyprowadzić ludzi ze strefy komfortu i zderzyć ich ze społecznym tabu”.

“I like it when somebody causes a stir like this. The modern model of motherhood is one of those subjects that should be ignited. People should be taken out of their comfort zones and confronted with this social taboo.”

tłumaczenie/translation: Marta Walkowiak

DZIEŃ 2 / DAY 2: CECI N’EST PAS UNE MÈRE / ZAPOWIEDŹ

W powszechnym przekonaniu młode matki są zwykle gorzej wykształcone, funkcjonują w mniej stałych związkach i częściej padają ofiarą nierówności społeczno-ekonomicznych.
The idea prevails that young mothers generally have lower education levels, have less stable relationships and are more likely to have a socio-economic disadvantage.