DZIEŃ 4 / DAY 4: CECI N’EST PAS L’HISTOIRE / ZAPOWIEDŹ

Ceci n’est pas l’histoire*

Od 1879 do 1935 roku w warszawskim zoo zostało zorganizowanych 21 wystaw etnologicznych. Za barierami lub płotami, a często pomiędzy klatkami z dzikimi zwierzętami, prezentowano ludzi z Afryki, Rosji, Cejlonu i Australii. Ponad 50 000 osób odwiedziło te wystawy, żeby zobaczyć „dzikich” po raz pierwszy.

W opinii publicznej można zaobserwować zmianę dotyczącą tego, co  uważane jest za odpowiedni sposób odnoszenia się do osób pochodzenia afrykańskiego. Dyskutowana była na przykład stosowność używania terminu „Murzynek” (mały czarny chłopiec / ciasto czekoladowe). Z powodu homogeniczności polskiego społeczeństwa, wrażliwość na ludzi o innym kolorze skóry jest jednak w publicznym dyskursie ograniczona.

* To nie jest historia.

 

English version:

Ceci n’est pas l’histoire*

From 1879 until 1935 21 ethnological expositions were organized in the Zoo of Warsaw. The exhibited people from Africa, Russia, Ceylon and Australia were exposed behind barriers or fences, and often placed between cages of wild animals. Up to 50.000 people came to the expositions to see the ”savage people” for the first time.

There has been a shift in public opinion on what is an appropriate presentation of African people. For example the appropriateness of the term „Murzynek” (little black boy/ a browny cake) has been discussed. Because of the homogenity of Polish society, the sensitivity towards people of colour in public discourse is limited though.

* This is not history.