DZIEŃ 6/ DAY 6: CECI N’EST PAS LA NATURE / ZAPOWIEDŹ

Ceci n’est pas la nature*

Zachodnia cywilizacja opiera się na podziale kobieta / mężczyzna. Według Freuda, pierwszą rzeczą, którą zauważamy, gdy spotykamy kogoś nowego jest to, czy mamy do czynienia z kobietą czy z mężczyzną. Jeśli rozpoznanie to nie jest automatyczne, prowadzi do niepewności, zniechęcenia albo przyjemnego podekscytowania.

W odróżnieniu od m.in. Argentyny, Indii czy Niemiec, w Polsce nie można zdecydować się na bycie „neutralnym”. Przez ostatnie lata obserwuje się zwiększony brak zrozumienia w stosunku do ludzi o tożsamościach płciowych odbiegających od normy, szczególnie ze strony środowisk religijnych. Osoby transpłciowe często zmagają się z trudnościami na rynku pracy, o ile nie decydują się na pracę w przemyśle rozrywkowym.

* To nie jest natura

English version:

Day 6

Ceci n’est pas la nature*

Western civilization reasons according to the division man/woman; as stated by Freud, the first thing we take note of in every new encounter, is whether we are dealing with a man or a woman. When the recognition is not automatic, this leads to insecurity, annoyance or happy excitement.

In contrast to f.e. Argentina, India and Germany one cannot decide to be “neutral” in Poland. Over the past few years there has been an increased incomprehension towards people with deviant gender identities, especially from the religious corner.  It is not easy for transgender people to acquire jobs, unless they work in the entertainment industry.

* This is not nature