DZIEŃ 7 / DAY 7: CECI N’EST PAS NOTRE DESIR / ZAPOWIEDŹ

Dzień 7

Ceci n’est pas notre desir*

Niepełnosprawność fizyczna ma często negatywny wpływ na popęd płciowy. Jest to częściowo determinowane kulturowo: społecznie akceptowalne ideały piękna zagnieżdżają się w podwzgórzu, czyli części mózgu, która kontroluje popęd płciowy.

Ma to również uzasadnienie biologiczne: każdy osobnik nieświadomie stara się udoskonalić swój gatunek poprzez rozmnażanie, jest to tak zwana selekcja naturalna. Szukamy partnera, który wydaje się najodpowiedniejszy do stworzenia zdrowego i udanego potomstwa. Liczba kobiet decydujących się na przerwanie ciąży po wykryciu wady genetycznej w ostatniej dekadzie wzrosła.

* To nie jest nasze pożądanie

 

English version:

Day 7

Ceci n’est pas notre desire*

A physical handicap often has a negative effect on sexual attraction. This is in part determined culturally: socially accepted ideal images nestle themselves in the hypothalamus: that part of the brain that controls sexual attraction.

It also has biological roots: Every human being unconsciously seeks to improve his species through reproduction, the so-called natural selection. He or she will search for the partner that appears most suitable for the creation of healthy and successful children. The number of women that decides to interrupt their pregnancy following the discovery of a genetic defect has increased over the last decade.

* This is not our desire