Blog

DZIEŃ 8/ DAY 8: CECI N’EST PAS NOTRE PEUR / ZAPOWIEDŹ

Od 2001 r. potrzeba przynależności do znanych struktur prowadzi do wzrostu ortodoksji wśród wierzących oraz strachu przed obcymi religiami.

Since 2001, the need for a familiar structure, leads to an increase in orthodox believers as well as fear of foreign religions.

DZIEŃ 5 / DAY 5: CECI N’EST PAS DE L’AMOUR / ZAPOWIEDŹ

Upowszechnieniu ulega także świadomość tego, że dotyk może uruchamiać wrażenia seksualne lub być w ten sposób odbierany przez świat zewnętrzny.

There is an increased consciousness that touching can also activate sexual feelings in them, or be perceived as such by the outside world.

 

DZIEŃ 3 / DAY 3: CECI N’EST PAS LE FUTUR / RELACJA

Może dzisiejsza publiczność odczuwała lęk przed niepewną przyszłością, niestabilną sytuacją polityczną na świecie i cisza była ich najgłośniejszą manifestacją troski?

Perhaps today’s audience was beginning to fear their uncertain future and the unstable political situation in the world, and silence was the strongest manifestation of their concern.